Rapporten för det andra kvartalet 2020 offentliggörs 2021-07-28