Daniel Wikberg

VD och koncernchef sedan 2003 Anställd i Koncernen sedan 2003.

Utbildning och erfarenhet:

 • Grundare av Upsales
 • Naturvetenskaplig gymnasie- utbildning

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot och VD för Upsales Nordic AB och Upsales GmbH
 • Styrelseledamot för Engage B2B Targeting International AB, WJ Capital Partners AB, Sales- board.com International AB och Oscar Kilo Aviation Stockholm AB
 • Styrelsesuppleant för Superhuman AB
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant för Anders Julin AB och Termino C 2311 AB

Innehav: 9 889 500 aktier.

Fredrik Höglin

CSO sedan 2014. Anställd i Koncernen sedan 2014. Född: 1980

Utbildning och erfarenhet:

 • Examen från IHM Business School

Övriga uppdrag:

 • Inga övriga uppdrag.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Regionchef för Eniro Sverige Försäljning AB.

Innehav: 180 000 aktier

Elin Lundström

CFO sedan 2017. Anställd i Koncernen sedan 2017. Född: 1992

Utbildning och erfarenhet:

 • Kandidatexamen i Business Economics, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag:

 • Styrelsesuppleant för Engage B2B Targeting International AB
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag.

Innehav: 9 000 aktier och 38 250 optioner.

Joel Feist

CTO sedan 2017. Anställd i Koncernen sedan 2013. Född: 1990

Utbildning och erfarenhet:

 • Kandidatexamen i datavetenskap, Stockholms universitet

Övriga uppdrag:

 • Inga övriga uppdrag
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot respektive styrelsesuppleant för Bostadsrättsföreningen Riksby

Innehav: Innehav: 36 000 aktier och 91 800 optioner