Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 111,8 (86,4) MSEK, vilket är en ökning med 29,4 % de senaste 12 månaderna. Ökningen i ARR under kvartalet var 8,2 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 7,9 %. Vid kvartalets slut hade bolaget cirka 1 900 kunder. 

”Upsales ARR ökar med 8,2 MSEK under det fjärde kvartalet, vilket är ett nytt all-time-high. Tillväxten är en kombination av befintliga kunder som adderat tjänster till befintliga kontrakt samt försäljning till nya kunder. Under kvartalet har även vår expansion till den engelska marknaden utvecklats positivt. När jag summerar 2021 är det tydligt att våra satsningar på skalbarhet skapat tydliga resultat i form av en snabbare ARR-tillväxt. Det är en trend vi tror kommer fortsätta under 2022.”, säger Daniel Wikberg, VD

För mer information vänligen kontakta:

 
Daniel Wikberg
CEO

08-505 806 00
ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 januari 2022 kl 08:10.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00