Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 120,4 (92,1) MSEK, vilket innebär en ökning med 30,7 % de senaste 12 månaderna. Ökningen i ARR under kvartalet var 8,6 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 %. Vid kvartalets slut hade bolaget cirka 1 900 kunder. 

”2022 börjar med ett starkt tillväxtkvartal vilket är ytterligare ett kvitto på vår skalbara affärsmodell samt att kunderna uppskattar produkten. Tillväxten drivs av fortsatt stark efterfrågan från befintliga kunder tillsammans med fortsatt ökning av antalet nya affärer. Bolaget ser ett fortsatt starkt momentum under resten av året och vi förväntar oss en fortsatt acceleration av tillväxten.”, säger Daniel Wikberg, VD

För mer information vänligen kontakta:

 
Daniel Wikberg
CEO

08-505 806 00
ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl 08:38.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00