Utvecklingen av bolagets ARR under Q4 2020

  • Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 86,4 (69,8) MSEK vilket är en ökning med 23,8 % de senaste 12 månaderna
  • Ökningen i ARR under kvartalet var 7,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 9,6 %

"Under kvartalet såg vi fortsatt positiva effekter av den tillväxtstrategin vi tog fram för cirka två år sedan. Tack vare ett kontinuerligt fokus på att utveckla produkten, skala säljorganisationen och växa befintliga kunder lyckas vi accelerera tillväxten. Bolaget har under året blivit betydligt mer skalbart och det är glädjande att se frukterna av den långsiktiga strategi vi sjösatte för två år sedan.", säger Daniel Wikberg, VD 

Upsales kommer framgent offentliggöra bolagets ARR i samband med utgången av varje kvartal.

För mer information, vänligen kontakta

Daniel Wikberg
CEO
ir@upsales.com

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag, där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00