Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 98,4 (75,5) MSEK vilket är en ökning med 30,3 % de senaste 12 månaderna. Ökningen i ARR under kvartalet var 6,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,8 %. Vid kvartalets slut hade bolaget cirka 1 800 kunder. 

"Det är glädjande att se att tillväxten fortsätter accelerera med en fortsatt stark efterfrågan på Upsales tjänster. Allt fler bolag inser vikten av ett modernt intelligent sälj- och marknadssystem. Tillväxten är en kombination av många nya kunder som börjat använda plattformen samtidigt som befintliga kunder köper fler tilläggstjänster och utökar befintliga kontrakt. Vi har också fortsatt vår internationella satsning, med ett ökat intresse från kunder utanför Sverige och ett flertal internationella affärer under Q2", säger Daniel Wikberg, VD


 

För mer information vänligen kontakta:

 
Daniel Wikberg
CEO

08-505 806 00
ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl 10:07.

 

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00