I pressmeddelandet "Upsales Technology (publ) publicerar årsredovisning för 2020", som publicerades tidigare idag den 31 mars, hänvisades felaktigt till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) samt lag om värdepappersmarknaden. Årsredovisningen innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-ettiketten skulle inte funnits med. Vidare kompletteras pressmeddelandet med uppdaterad länk till årsredovisningen på hemsidan. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR och med uppdaterad länk, återfinns nedan. Rättelsen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg. 

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.upsales.com under Rapporter & presentationer samt via bifogad PDF.

Vid frågor kontakta VD Daniel Wikberg på 08-505 806 00 alt ir@upsales.com 

Emma Ståhlfors

ir@upsales.com

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 1 200 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 50 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00