Annual recurring revenue (ARR)

  • Årligen återkommande abonnmangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 78,8 (65,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 20,6 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
  • Ökningen i ARR under kvartalet var 3,3 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 4,4 % 

Nettoomsättning och lönsamhet

  • Nettoomsättningen ökade till 17,9 (16,0) MSEK, vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 11,8 %
  • EBITDA ökade till 6,0 (4,4) MSEK
  • EBITDA-marginal ökade till 33,4 % (27,6 %)
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 3,7 (2,2) MSEK
  • Resultat efter skatt ökade till 2,7 (1,4) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -0,7 (-0,9) MSEK

VD-ord: Accelererad tillväxt och pusselbitarna faller på plats

Upsales årligen återkommande intäkter (ARR) uppgick till 78,8 MSEK i slutet av de tredje kvartalet. Det är en ökning med 20,6% jämfört med samma period föregående år. Vår ARR ökade med 3,3 MSEK under kvartalet, ett bra utfall då Q3 vanligtvis är ett något lugnare kvartal på grund av sommarmånaderna. Vi har fortfarande inte kunnat se någon betydande negativ påverkan på vår verksamhet på grund av den pågående pandemin. Lönsamheten och kassaflödet fortsätter vara starkt vilket återigen visar styrkan i vår effektiva tillväxtmodell. Det är också tydligt att de förbättringsområden vi arbetat med börjar ge resultat. Våra investeringar i produkten syns i form av ökad kundnöjdhet och bättre konkurrenskraft i upphandlingar, fler kunder väljer Upsales helt enkelt. Tillsammans med våra satsningar på säljorganisationen skapar detta optimala förutsättningar för stark tillväxt framöver.

Produkten 


Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att bygga nästa generations plattform för effektiv B2B-försäljning. Vi släppte vår nya funktion Activity outcome vilket hjälper säljdrivna organisationer att arbeta mer effektivt med sin kundbearbetning. Funktionen har tagits emot väl och används redan av större delen av vår kundstock. Vi lanserade även funktionen EasyBooking som låter våra användare boka kundmöten automatiskt via en landningssida. Det snabbar upp säljarbetet och gör det lättare boka möten med nya och befintliga kunder. Vårt utvecklingskontor i Linköping öppnade den 1 augusti med sju nya medarbetare som redan bidragit till ny funktionalitet som används av kunderna. Målet är att fortsätta rekrytera och på sikt växa kontoret till 20-25 utvecklare.

Tillväxtsatsningar


Försäljningen har aldrig varit så effektiv som den är nu, därför kommer det vara fullt fokus på att fortsätta skala säljorganisationen. Tiden det tar för nya medarbetare att komma igång har kortats ned rejält vilket gör att vi kan bibehålla stark tillväxt utan behov av externt kapital. Just nu är fokus på att avsluta året med ett starkt Q4, och vi avser att återkomma inför 2021 med uppdaterade finansiella mål.

Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd med organisationen, personerna som arbetar på Upsales är otroligt kompetenta och drivna. Jag känner att bolaget går från klarhet till klarhet och jag ser fram emot en stark avslutning på 2020 och accelererad tillväxt under 2021.

Daniel Wikberg, VD

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.com

Stockholm 2020-11-04

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg: 08-505 806 00

CFO Elin Lundström: 08-505 806 00

ir@upsales.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl 08:30.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag, där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Ladda ner rapporten här