Ett antal institutionella investerare inklusive TIN Ny Teknik, Elementa och SEB NanoCap har förvärvat sammantaget 981 000 aktier till kursen 24 kronor per aktie genom en blockaffär förmedlad av Erik Penser Bank. I samband med transaktionen har Upsales Technologys VD, Daniel Wikberg, sålt 831 000 aktier, motsvarande omkring fem procent av antalet aktier i bolaget. Daniel Wikberg kommer efter transaktionen att inneha cirka 54,5 procent av bolagets aktier och röster. Det stora intresset att investera i Upsales är mycket positivt och genom transaktionen stärker vi det institutionella ägandet i bolaget, säger Daniel Wikberg, VD och grundare Upsales Technology. 
 
Astrid Ståhl
CCO
astahl@upsales.com

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl 21:30.