Upsales Technology AB (publ) meddelar idag att optionsinnehavarna har valt att utnyttja möjligheten att teckna aktier i Upsales Technology genom att utnyttja respektives fulla antal teckningsoptioner i teckningsoptionsprogrammet 2019/2022. 

För att finansiera aktieköpen har vissa optionsinnehavare sålt aktier. Försäljningen av posten gjordes utanför marknaden. I och med denna transaktion ökar CFO Elin Lundström sitt innehav till 26 350 aktier. CRO Victor Ivarsson ökar sitt innehav till 11 950 aktier och CTO Joel Feist ökar sitt innehav till 65 137 aktier. Utöver medlemmar i bolagets ledningsgrupp tecknades 57 375 aktier av övriga nyckelpersoner. 
210 375 aktier kommer att emitteras och totalt antal aktier i bolaget efter programmets färdigställande kommer uppgå till 16 838 375. 

För mer information vänligen kontakta:

 
Daniel Wikberg
CEO

08-505 806 00
ir@upsales.com

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00