Skapa ett smidigare arbetsflöde 

Har du för lite tid på ditt dygn för att svara kunder, skapa påminnelser eller skicka kunduppföljningar? Upsales Workflow add-on kommer i så fall komma till bra användning.

Det är bra med framförhållning, det ger oss ett lugn och minskar stress. Funktionerna som du ser nedan hjälper till att möjliggöra ett smidigare arbetsflöde samtidigt som du sparar tid. 

Triggers och Automations är två funktioner som hjälper dig automatisera ditt arbetsflöde. Du får tillgång till båda via Workflow. 

Triggers i Upsales

Triggers är ett smart sätt att utföra automatiseringar. En Trigger kan t.ex. innebära att du skickar ett e-mail till en teamleader när en affär är vunnen. Triggers kan också ställas in för att för att starta igång när du skapar något nytt, eller när du redigerar och tar bort följande: 

 • Företag
 • Kontakt
 • Sälj
 • Möte
 • Kampanj
 • Avtal
 • Kundkontakt

Triggers har många fördelar, kunder som använder funktionen kan t.ex. reducera administrationstid för säljare och säkerhetsställa att korrekt överlämning sker till projektledningen och ekonomiavdelningen. Du kan också använda det för att: 

 • Uppdatera företag
 • Skicka notifikationer på e-mail
 • Skicka webhook
 • Skapa en webhook
 • Uppdatera avtal

Automations i Upsales

Med Automations kan du uppdatera och skapa innehåll baserat på en uppsättning regler såsom automatiserade leads, som annars skulle ha gjorts manuellt. 

Vill du t.ex. sortera mellan företag som tillhör en specifik bransch och som har anställda placerade i samma försäljningskampanj?

Automations gör att du enkelt kan ställa in så att funktionen lägger märke till varje gång ett företag uppdateras, men också se till att fälten för branschen och antalet anställda har rätt värde. Om allt är korrekt så kan du lägga dem i säljkampanjer. Automations underlättar jobbet, istället för att förlita sig på att en användare ska göra det så tar automatiseringen hand om det. Automations gör kontinuerliga valideringar av dina kriterier och uppdaterar och/eller utför handlingarna om ett kriterium har uppfyllts eller fallit bort.