Upsales under en minut

Se hur Upsales hjälper Sveriges snabbast växande företag med att öka försäljningen

Vad ingår i licensen?

Kund och kontakthantering

 • Kund och kontaktdatabas
 • Automatisk kategorisering av kunddatabasen
 • Smart sökfunktionalitet

Möten och todolistor

 • Synka med Gmail och Office365
 • Arbeta effektivt med säljsamtal och ringlistor
 • Tidslinje med all säljhistorik
 • Hantera kundlistor för säljare och säljteam

Affärsmöjligheter och pipeline

 • Säljtavla med alla dina affärer
 • Anpassa din säljprocess
 • Hantera olika intäktsmodeller

Integrationer

 • Kalender och mail
 • Fakturering
 • Integrera på en minut
 • Inga anpassningar behövs

Mobilappar

 • iOS och Android
 • Arbeta med pipeline och todolistor
 • Mobilanpassade säljrapporter

E-postutskick

 • Generera leads med e-postmarknadsföring
 • Designa och skicka snygga e-postutskick

Hitta nya leads

 • Hitta nya leads

Rapporter och uppföljning

 • Prognosticera framtida försäljning
 • Följ upp historisk försäljning
 • Håll koll på aktivitetsnivå
 • Bygg egna dashboards