Organisationer som Upsales stödjer

1% for the planet grundades 2002 av Yvon Chounard (grundare av Patagonia). Genom deras välgörenhetsprogram har Upsales valt att sponsa två otroliga organisationer som banar väg för en renare och ljusare miljö. Dessa två organisationer är Solvatten och One tree planted. 

Solvatten

Solvatten är ett socialt företag som ger Solvatten Solar Safe Water System till kunder, välgörenhetsorganisationer och distributörer runt om i världen. Deras produkt är ett kombinerat system för bärbar vattenbehandling och uppvärmning designat för hushållsbruk i utvecklingsländer där tillgång på rent och uppvärmt vatten är begränsad. Besök Solvatten för mer information.

One Tree Planted 

One Tree Planted är en ideellt företag grundat i Shelburne, Vermont USA. One Tree Planted arbetar med skogsorganisationer runt om i världen som behöver ekonomiskt stöd och för att hjälpa dem med visionen att få fler träd planterade världen över.

Organisationen startade 2014 med ett uppdrag att göra det enkelt för människor att hjälpa till att bidra för en bättre miljö. Besök One Tree Planted för mer information.