Nu lanserar vi vår nya tjänst för att kunna garantera våra kunder att deras data aldrig lämnar Sverige. Den senaste tiden har vi sett en kraftigt ökad förfrågan från vissa branscher där hantering av kunddata och dataintegritet är särskilt viktig. 

“Vi har som många andra molntjänstleverantörer tidigare anlitat AWS för hosting. Ur teknisk synpunkt har det fungerat jättebra, men för många av våra kunder är det ett problem att AWS har amerikanska huvudägare”, berättar VD Daniel Wikberg.

När EU-domstolen i samband med Schrems II-domen 2020 meddelade att Privacy Shield upphörde att gälla, ökade kundernas oro och frågor kring detta. Dittills hade Privacy Shield stått som garant för säker överföring av data mellan EU och USA. När denna inte längre fanns fick organisationer inom EU ta på sig ett större ansvar för att sätta sig in i och hantera det nya skärpta regelverket.  

“Den stora fördelen med det här beslutet är att vi gör det väldigt enkelt för våra kunder. När vi kan meddela att våra servrar står i Sverige och hanteras av oss, behöver man inte ställa så många fler följdfrågor. Vi märkte stor skillnad på hur mycket mindre tid vi ägnade åt att svara på frågor om datasäkerhet efter att vi blev ISO 27001-certifierade för ett par år sedan. Det här kommer att göra kundernas samarbete med oss ännu tryggare och smidigare", fortsätter Daniel Wikberg. 

Vi har gjort en stor investering i egen hårdvara och ett starkt dedikerat team. Det var ett gediget jobb att hitta en partner gällande svenskt datacenter som kunde leva upp till våra högt ställda krav på säkerhet.

Vi flyttar nu över all kunddata från AWS till egna servrar. Vill man som kund ha en garanterad svensk hosting för framtiden, kan man sluta ett sådant avtal med Upsales. 

 

Kontakta oss på info@upsales.com för mer info.