Malmö Lastbilcentral med CEO Anders Jönsson vid gaspedalen har på kort tid ökat omsättningen till över en halv miljard

Hållbarhetstänk och innovation är framgångsreceptet. Nu väljer företaget Upsales för att organisera tillväxten. 

Hur har ni arbetat med försäljning tidigare?

"Vi har arbetat på gemensam server i Excel och använt kalenderfunktioner för att stödja säljprocessen. Vi är ett väldigt kundnära företag. Vi är cirka 20 tjänstemän och 104 åkare men sysselsätter cirka 450 chaufförer i 400 fordon. Av våra 20 tjänstemän gick 13 personer säljutbildningen ”Försäljning i världsklass” och som en ”spinn off ” insåg vi att vi behövde ett modernt effektivt säljstöd. Upsales täcker våra behov enligt kravspecifikationen." 

Alla säljer i bolaget? 

"Vi har fyra heltidssäljare men de flesta på kontoret är med och säljer. Vi ligger nära kunderna från upphandling och offert och när de sedan kör med oss. Rekommendationer och ett inflöde av leads från sociala medier har fungerat väl för oss."

Säljprocessen just nu?

"Vi har som mål att nå 650 MSEK i omsättning i år med fokus på att hitta kunder där vi är starkast. Vi jobbar med med stora företag som ICA, Coca Cola, NCC och Skanska ner till väldigt små kunder. Totalt ligger vi kring ett tusen aktiva kunder." 

Hur har ni börjat arbetet i Upsales CRM? 

"Vi köper ännu inga register, utan arbetar utifrån befintlig kundbas. Med Upsales vill vi säkerställa att vi har informationen på kundkorten, att kontinuiteten finns. Vi kan se mejl och möten, få alla aktiviteter dokumenterade så att de som jobbar med en kund kan se de kontakter som tagits. Vi får även information i Upsales om vilka som besöker vår hemsida. Det ger möjlighet att aktivt fånga upp intresserade kunder."

Ni vill skapa sammanhållning i sälj-aktiviteterna?

"Ja, få mer struktur i processen, påminnelser om aktiviteter, bevakningar och inte minst definiera affärsmöjligheterna tidigt och sätta ett värde på dem."

Är det ovanligt med CRM på logistikföretag?

"På mindre transportföretag är det relativt ovanligt. Ibland är det enklare att ta in ett system där det finns en process. Vi tycker systemet stöttar oss i säljprocessen. Sedan får vi se vilka funktioner och processer som hjälper oss mest."

Vilken är utmaningen med ett CRM?

"Det tar lite tid att skapa en ny vana. Man brukar säga att det tar 61 dagar. Utmaningen är att bryta gamla mönster och inte falla tillbaka till gamla vanor. Jag är mycket nöjd med Upsales så här långt. Vi kan arbeta på dator, iphone, iPad och alltid ha tillgång till systemet. Att hitta ”tvillingar” i branscher vi redan är framgångsrika i ser spännande ut. Med CRM-stödet hittar vi dem snabbare."

Hur påverkas ni av pandemin?

"Godsvolymerna har generellt i Sverige har gått ner cirka sju procent. Innan Corona hade vi en tillväxttakt på cirka 20 procent. Man kan säga att de 7 generella procenten har reducerat tillväxttakten så nu ligger vi närmare 10-15%. Några ökar när andra minskar…."


Anders Jönsson, CEO Malmö Lastbilscentral

Om Malmö Lastbilcentral

Malmö Lastbilcentral är ett logistikföretag som erbjuder transport- och distributionslösningar och sysselsätter ca 400 medarbetare. Läs mer på malmolbc.se

Läs vidare om våra kunder här