Varför det är så viktigt att köra regelbundna säljmöten

För att försäljningsmaskinen ska fungera så smidigt som möjligt så är det viktigt som säljledare att hålla arbetsmoralen hög, se över försäljningssiffror och vad teamet har för möjligheter i pipeline. I slutändan handlar det om att stänga affärer men även att nå sitt och företagets intäktsmål.

Framgångsrika försäljningschefer lämnar inget åt slumpen. Genom att jobba inom sälj så vill vi spara mer tid för att på bästa sätt fokusera oss åt på att generera leads och ro hem en affär i land. Vissa kan hävda att det är tidskrävande och kontraproduktivt att upprepa aktuella säljsiffror i ditt CRM. Vi håller inte med.

Växer vi tillsammans så skapar vi magi tillsammans, det är vår strategi. Som säljchef bör du därför coacha alla säljare och få en översikt över säljprognosen så att alla säljare är uppdaterade med sin egen status, men även andras. Det ska vara kul med konkurrens inom sälj.

Planera mötet

Det är inte raketvetenskap. Välj ett mötesverktyg, bjud in alla inblandade parter, välj en mötesplats och kör. På Upsales har vi sedan innan fastställt strikta och stränga riktlinjer för hur våra prognosmöten ser ut veckovis.

Det huvudsakliga skälet till att hålla ett prognosmöte varje vecka är att alla hålls informerade och rapporter övervakas noggrant. Annars finns det en risk att siffror blir felrapporterade, överdrivna eller till och med påhittade. Säljare som inte har nått sitt mål kan känna behovet av att hålla tillbaka dåliga nyheter. Enligt en artikel i Harvard Business Review är detta en av orsakerna till att fel i försäljningsprognosen inträffar.

Ta scenen

Den som anordnar mötet bör vara den som startar igång den, oftast är det säljledarens jobb. Efter att ha bjudit in alla från högsta hönset till säljarna bör alla i mötet engagera och känna sig som en del av beslutsprocessen. Det kan vara frestande att diskutera nya strategier försäljningsinstruktioner, men försök hålla vid en strikt agenda. Prognosmöten bör fungera enligt den högsta disciplinära standarden. Vi rekommenderar att du fastställer en allmän översikt.

  • Intäkter stängda för månaden + målet för månaden (MRR)
  • Intäkter stängda för kvartalet + målet för kvartalet (QRR)
  • Intäkter stängda för året + målet för året (ARR)

Presentera prognosrapporten

Som säljledare bör du diskutera alla stängda affärer sedan det senaste prognosmötet och ta med förberedda sammanfattningar för varje kund. Det hjälper att titta på rapporterna när du pratar om resultaten. Håll dagordningen laserfokuserad så att alla är med på banan om den aktuella situationen. På så sätt hålls alla ansvariga för förändringar och teamet kan motiveras till att lyckas. Precis som säljledaren visar prognos på företagets intäkter, bör varje säljare presentera alla möjligheter i sin aktiva pipeline på liknande sätt genom att täcka följande punkter:

  • Redovisa alla vunna affärer sen det senaste mötet. För varje kund måste den ansvarige säljaren presentera informationen kort och koncist.
  • Redovisa för hur många möten eller möjligheter som skapats kontra hur många möten de har inbokat sedan det senaste mötet.
  • Alla säljare måste redovisa sina siffror, pipeline och stängda affärer. Kontrollera prognosrapporten och förklara hur du bäst kan nå det månatliga, kvartalsvisa eller årliga målet om de inte redan har det.

Avsluta med en positiv ton

Öppna upp för eventuella frågor, kommentar eller synpunkter. På så vis får alla tillgång till samma information och eventuella missförstånd kan tas upp där och då. Avslutningsvis, så är det din roll som säljledare att peppa ditt team till att sälja, boka möten och göra sitt bästa för att nå sitt mål.

Vi hoppas att denna guide kom till nytta. På Upsales har vi samlat några rapportverktyg som hjälper dig att strukturera det perfekta prognosveckomötet. Läs den här artikeln.

Om ni vill läsa vidare om hur man kan arbeta effektivt med hela sin säljprocess så har vi även skrivit en eBook Vinn fler affärer med effektiv pipeline management.