Genom åren har det skrivits en mängd böcker om produktutveckling. Två bra exempel är Eric Ries bok The lean startup och Marty Cagans bok Inspired. Däremot är det få företag som själva väljer att på ett öppet och transparent sätt beskriva hur det faktiskt går till i ”verkligheten” och bjuder in läsaren till att få en inblick i det som utgör hantverket och vardagen inom området samt de utmaningar man ställs inför.

Spotify utgör ett undantag då de i ett blogginlägg från 2013 gör just detta. Även San Fransisco baserade Buffer visar på stor transparens när de genom sin blogg bjuder in den som vill att läsa om allt från hur deras interna lönemodell är uppbyggd till hur produktutveckling går till.

Som Produktchef på Upsales så är jag ständigt på jakt efter hur vi kan arbeta bättre för att nå vår långsiktiga vision och är därför tacksam gentemot dem som vågar och vill dela med sig.

I ett försök att ge tillbaka vill jag med detta blogginlägg beskriva hur vi de senaste 18 månaderna med hjälp av ändrat fokus, förbättrade processer och närmare 100 releaser förbättrat både produkten och våra interna processer på Upsales.

Hur vi gick från att lägga 30% av vår tid på buggar till 5%

Upsales har haft en snabb tillväxt de senaste sex åren både i omsättning och i produktutveckling. Vi är inte “bara” ett CRM idag utan vi hjälper företag att nå sina mål genom att skapa verktyg för att generera leads till säljteamet och skapa full kontroll på säljprocessen. För 18 månader sedan identifierade vårt produktteam ett antal utmaningar som vi ville hitta lösningar på.

För oss är det viktigt att leverera nya funktioner till våra kunder men det får inte vara till bekostnad på kvalitén i produkten. Vi hade väldigt många buggar och små problem i produkten för 18 månader sedan som hotade vår tillväxt. Kunderna var missnöjda och började tappa tålamodet. Vi i teamet kunde tillsammans identifiera ett antal förbättringar vi ville implementera för att lösa problemet och satte upp en vision om att plattformen skulle vara buggfri. Här skedde ett skifte av fokus. Vi gick från att tänka “det är bra om vi löser lite buggar varje vecka” till att varje utvecklare blev tilldelad buggar som skulle lösas varje vecka. Vi implementerade rutiner för att arbeta testdrivet och har idag verktyg som visar vår test coverage på hela kodbasen. Resultatet blev att vi gick från att lägga 30% tid på att lösa buggar varje vecka till att idag ungefär lägga 5% av vår tid på buggar. Vi har idag en stabilare produkt och nöjdare kunder tack vare detta.

För 18 månader sedan hade vi och kunderna ont i magen varje gång en ny release skulle ut i produktion. I en release släppte vi fixar för tidigare buggar, nya funktioner och (ofrivilligt) en massa nya buggar. Det var inget hållbart arbetssätt och vi gjorde därför en rad förändringar för att få bukt på problemet:

Vi implementerade feature toggles för att möjliggöra att kunna släppa nyheter i produktion utan att alla kunder automatiskt fick tillgång till funktionerna. Det möjliggör att vi på ett kontrollerat sätt kan testa nya features på utvalda kunder och veta att det blir en succé när vi släpper det till alla användare.

Vi vill släppa ny kod till produktion ofta för att minska risken med varje deploy, mindre releaser minskar risken för större buggar. Därför göra vi deployer varje vecka och målet är att göra det varje dag. Det gör att vi kan ha snabbare iterationer och på så sätt leverera mer värde till kund fortare.

På Upsales är kreativitet och innovation viktigt och för att bidra till detta införde vi för 12 månader sedan att teamet får arbeta med egna projekt som de själva väljer varje vecka. Det har resulterat i flera häftiga initiativ som idag används av oss internt och av våra kunder.

Nu 18 månader senare står vi inför nya utmaningar som vi vill lösa. Vi vill växa teamet och tar siktet på att bli den bästa produkten för B2B företag. En viktig pusselbit för mig är att hitta en Product Owner som ska ingå ett av våra utvecklingsteam. Jag söker efter någon som är besatt av att lösa kundernas problem och inte i de lösningar som vi tar fram, för imorgon finns risken att de lösningar vi tagit fram inte längre löser våra kunders problem. Du ska vilja fira framgångar med teamet, samtidigt som du aldrig nöjer dig med mellanmjölk utan hela tiden strävar efter att svara på frågan – Hur gör vi det bättre? Du älskar att arbeta agilt samtidigt som du inte fastnar i olika metoders regelverk om du märker att de inte fungerar.

Är du en teamplayer med högt driv och vilja att ständigt utvecklas så kan du vara den jag söker efter.

Om du är nyfiken på att höra mer om oss, hör gärna av dig på 072 066 57 58 eller jfeist@upsales.com så kan vi snacka mer över en kaffe - Tillsammans kan vi driva produktutvecklingen vidare på Upsales spännande tillväxtresa.