Utvecklingen av bolagets ARR under Q1 2021

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 92,1 (72,8) MSEK vilket är en ökning med 26,6 % de senaste 12 månaderna.
Ökningen i ARR under kvartalet var 5,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,6 %.

"Upsales fick en stark och positiv start på 2021. Den starka trend från de senaste kvartalen håller i sig, med fortsatt utväxling på vår tillväxtstrategi som vilar på följande tre grundpelare:

  • Vinna nya kunder genom att skala säljorganisationen
  • Öka genomsnittligt kontraktsvärde genom ett fokuserat arbete med Customer Success
  • Förbättra konkurrenskraft och skapa organisk tillväxt genom att investera i produkten

Samtliga delar har utvecklats positivt under Q1 och jag är stolt över vad teamet har lyckats åstadkomma under årets första kvartal.", säger Daniel Wikberg, VD

 

För mer information vänligen kontakta:

Daniel Wikberg
CEO

08-505 806 00
ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl 14:05.

 

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 1200 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 50 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00