Anpassa er kortlayout i Sales Board

Du kan själv anpassa vilken information du vill ska synas i dina kort på Sales Board. Standardversionen ser ut såhär: 

Upsales Nordic AB

10 100 SEK

Du kanske vill att beloppet ska vara högst upp eller lägga till annat innehåll, ja då kan du enkelt justera det under inställningar. Inte alla företag vill visa mängden pengar utan snarare mängden sålda varor. Med den här funktionen kan du designa ditt kortlayout baserat på vad du behöver se. Man använder t.ex. oftast detta för att visa täckningsbidrag istället för fakturerat värde.

Stakeholders (Intressenter)

Den här funktionen har visat sig vara framgångsrik av flera skäl, koppla flera kontaktpersoner till en affärsmöjlighet och ange deras roll. Detta använts mer om man tex följer en tydlig process med olika stakeholders som t.ex. MEDDIC eller BANT-modellen:

  • Beslutsfattare
  • Projektledare
  • Influencers eller någon annan titel. Du kan själv redigera de titlar du vill lägga till i Sales Board under Affärsmöjlighet.

Varför ska du använda Sales Process?

Beroende på vilken bransch, så är det är viktigt att fastställa vem som har mest makt för att kunna vinna en affärsmöjlighet. 

Vill du veta mera om hur du kan börja använda affärsmöjligheter eller andra funktioner som erbjuds i Sales Process, kan du hitta utbildningsmaterial i Upsales Support