Vi bryr oss om att hålla ditt konto säkert och att bygga en tjänst som du kan lita på. Med Enterprise Security, får du tillgång till:

  • Enkel inloggning
  • IP-restriktioner på inloggning
  • 2FA (tvåfaktorsautentisering) med SMS kod
  • Avancerad rollåtkomst

Teknologin har blivit allt mer avancerad och datahackare har blivit allt mer ihärdiga. Därför är det en bra anledning att börja skydda ditt företag redan idag.

Hantera era appar 

När du aktiverar en app i Upsales ger du appägaren åtkomst till ditt konto och som administratör i Upsales kan du enkelt välja vilka appar du vill installera. Du kan inaktivera en app närsomhelst på dygnet med ett enkelt klick. Gå helt enkelt in till den specifika appen i Upsales katalog och klicka på inaktivera. Klart. 

Begränsa åtkomst

Anledningen till varför Upsales administratörer ges kontroll över vilka som blir inbjudna som användare till CRM:et är för att en viktig del av plattformen är att man ska kunna dela informationen med sina kollegor. Tar man del av samma information så ökar det chansen till fler stänga affärer.

Hantera åtkomsten till ditt konto

  • Inaktivera medlemmarnas konton när de inte längre behöver ha åtkomst. När någon lämnar så har du automatiskt frigjort en licens och du kan skapa en ny användare. 
  • Använd olika roller för att begränsa vilken information dina användare ska ha tillgång till.

IP-begränsning = en extra nivå av inloggningssäkerhet

Med aktiverade IP-begränsningar kan medlemmar bara logga in från IP-adresser som kontoadministratörer ger ett okej för. IP-begränsning säkerställer även att om ditt lösenord blir stulet så får du ingen åtkomst om du försöker logga in från din accepterade IP-adress.