Kombinera sälj och marknadsföringsdata för att skapa skräddarsydda emailkampanjer

Det är viktigt för oss på Upsales att ha våra kunder på armlängds avstånd. Genom Email Marketing kan du skapa skräddarsydda marknadsföringslösningar som stärker banden med dina kunder och nå ut med relevant information till rätt målgrupp hela tiden. Med traditionell marknadsföring gör du utskick och hoppas på det bästa men med email marketing riktar du din content till segmenterade målgrupper och får oftast om inte alltid napp. Det är den största och viktigaste skillnaden. 

Obegränsade möjligheter med Email Marketing 

Spåra rätt målgrupp med relevant innehåll vid rätt tillfälle. Kombinera sälj och marknadsföringsdata för att skapa skräddarsydda och automatiserade mailkampanjer som engagerar. Designa professionella mailmallar som matchar ditt varumärke. Segmentera dina kontakter för mer kontroll över vem som ser vad.

Konventionell marknadsföring är passé. Med Email Marketing kan du spara företagets resurser och välja det hållbara alternativet med noll reklam. Digital marknadsföring skapar möjligheter för ditt företag att nå sin exakta målgrupp när du vill. 

Valet är ditt. Dags att skifta fokus och börja fiska efter mätbara resultat som ligger inbäddat i din Email Marketing add-on för att frigöra de möjligheter som ditt företag kanske förbisett. 

Generera mer intäkter genom att dela annonsutrymme

Låt säga säga att du har ett nyhetsbrev med hög klickfrekvens, föreställ dig att du säljer annonsutrymme till företag som vill ha möjlighet att marknadsföra sin tjänst eller produkt med en annons i ditt nyhetsbrev. Bortsett från att bägge parter vinner på det så är det även en god möjlighet för ditt företag att generera mer intäkter.

Nyckeln till framgångsrika email är hög klickfrekvens

Hur viktigt är det egentligen att skriva en bra menyrad i mailet? Poängen är ju att läsaren ska klicka på ditt email så vi rekommenderar att ni lägger lite extra tid på att sålla bra mot dåligt och vad som funkar för just er målgrupp. Om läsaren inte öppnar mailet så minskar er klickfrekvens vilket betyder att ditt företag blir lidande i slutet på dagen eftersom ni inte fick igenom den marknadsföringen ni ville. Du kan även anpassa och uppdatera kampanjer baserat på klickfrekvens (CTR).

Det kan även vara värt att veta att för Upsales Events add-on, så behöver du inte köpa Email Marketing separat.