Som säljare vill man oftast inte ägna sin tid åt administrativa uppgifter och gillar inte lösningar som inte är anpassade efter dom. Detta kan innebära en direkt risk för missad försäljning och intäkter för ert företag.

Denna eBook går igenom några av de vanligaste orsakerna bakom felaktig användning av CRM-system. Efter att ha läst denna eBook får ni en bättre förståelse för vilka utmaningar er organisation står inför och hur ni kan gå tillväga för att på bästa sätt anpassa och komma igång mer er CRM implementation.