Traditionella försäljnings- och marknadsföringsverktyget är oftast ineffektiva och svåra att koppla direkt till er affär. Oftast sitter även olika avdelningar i olika system med olika insyn i affären. Med Upsales så förenar ni sälj och marknad med en plattform för hela kundresan.