SplayOne valde att byta till Upsales

SpayOne är nordisk ledare inom influencer-marketing & branded content. Victor Ljungberg, VD på SplayOne valde att byta till Upsales. 

Varför bytte ni till Upsales?

"Systemet vi använde hade blivit för komplext att det inte gav oss den säljdata vi behövde för relevanta finansiella prognoser och KPI:er. Vi behövde börja om på nytt och säkerställa att systemet gav oss den data vi ville ha." 

Vad var er huvudvärk? 

"Vi visste inte om det gick att nysta upp i all komplexitet i det gamla systemet. Att Upsales lyckades få oss att ta steget över och det blev så enkelt, var fantastiskt. Vi lärde oss att släppa funktioner vi inte behövde. Adderade funktioner vi verkligen har användning för." 

Utmaningen med säljorganisationer i fyra länder?

"Ja, systemet måste hjälpa alla avdelningar att prata med varandra, utgå från samma data och aktiviteter i försäljningen. Ge oss i ledningen en bra helhetsbild, tydliga prognoser och möjlighet att styra försäljningen i länderna."

Fanns oro att värdefull data skulle bli försvinna vid bytet?

"Vi hade många frågor kring konfiguration och övergången till det nya CRM-systemet. Upsales förde över all data vi behövde. I ett gemensamt beslut tog de bort den data vi inte behövde. Det fanns aldrig risk att något skulle gå förlorat." 

Beteendeförändringar hos anställda?

"Det man är mest rädd för är hur medarbetarna ska reagera på det nya. Med fyra olika kulturer, fyra språk och ibland fyra viljor var det något som krävde överväganden. Upsales satte upp en bra plan med en liten arbetsgrupp och feedback-loopar. Övergången var genomtänkt och klokt utförd. Medarbetarna gillade systemet och såg snabbt fördelarna och förbättringen." 

Vad är viktigt vid byte till ett nytt CRM-system?

"Ett system ska ge dig den information du har användning för, göra dig smartare och effektivare, fungera enkelt. Då blir det roligare att använda och enkelt att byta till. Generellt har alla på Upsales varit extremt lyhörda. Hela gänget på Upsales är jättefina. Det är viktigt för att man ska våga ta steget. Övergången till Upsales fungerade jättebra."

Hur ser du på utbildning och support?

"I övergångsperioden vet jag att Upsales arbetat nära våra säljare med utbildning, workshops och framför allt med en nästan oändlig kapacitet för support. Med tidigare system ingick en liten pott support innan man får betala. Upsales upplägg känns sympatiskt." 

Hur lång tid tog bytet av systemet?

"Övergången skedde i maj. Den tekniska processen tog cirka en månad. Före det gjordes en behovsanalys och en plan för hur det skulle gå till. Allting var smidigt." 

Vilka företag, branscher har mest nytta av SplayOnes tjänster? 

"Splay One hjälper idag alla typer av företag som har behov av digital marknadsföring. Till en början har det varit de varumärken som har ett trendkänsligt förhållande till sina kunder dvs. FMCG, men över tid så har de flesta branscher fått ett ökat behov att gå till en mer digitalt orienterad marknadsföringsstrategi."

Victor splayone.jpg

Victor Ljungberg, Group CEO, SplayOne

Om SplayOne

SplayOne är nordisk ledare inom influencer-marketing & branded content. Splay One finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark och ägs av Nordic Entertainment Group. Läs mer om SplayOne på splayone.com.