Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter)

 • ARR vid periodens utgång var 98,4 (75,5) MSEK vilket motsvarar en ökning på 30,3 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Ökningen i ARR under kvartalet var 6,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,8 %

April - juni 2021 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 22,0 (18,4) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 20,0 %
 • EBITDA uppgick till 4,1 (5,1) MSEK 
 • EBITDA-marginal minskade till 18,5 % (27,7 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 2,2 (2,8) MSEK
 • Resultat efter skatt minskade till 1,8 (2,1) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 2,2 (2,4) MSEK

Januari - juni 2021 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 43,8 (37,3) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 17,6 %
 • EBITDA ökade till 10,6 (7,8) MSEK 
 • EBITDA-marginal ökade till 24,1 % (21,0 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 6,5 (3,3) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 5,0 (2,3) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 18,6 (14,3) MSEK

 

VD-kommentar: Fjärde kvartalet i rad med snabbare ARR-tillväxt

Upsales årligen återkommande intäkter (ARR) uppgick till 98,4 MSEK i slutet av det andra kvartalet. Det är en ökning med 30,3 % jämfört med samma period föregående år. Vår ARR ökade med 6,3 MSEK under kvartalet. Nettoomsättningen ökade till 22,0 (18,4) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 20,0 %. EBITDA minskade till 4,1 (5,1) MSEK.

Tillväxten fortsätter accelerera

Vi fortsätter vår ambitiösa tillväxtresa mot att bli ett betydligt större bolag på ett par års sikt och det är glädjande att se att ARR-tillväxten rullande tolv månader ökar för fjärde kvartalet i rad. Kvartalet har präglats av en rad spännande nyheter i produkten samtidigt som vi fortsatt växa organisationen för att öka tillväxttakten framöver. Vi investerar i utvecklingsteamet för att utveckla fler tjänster som ökar intäkterna på befintliga kunder parallellt med att vi växer säljorganisationen för att täcka en större del av marknaden. Organisationen har vuxit med 87 % de senaste tolv månaderna och tillväxten accelererar, ett bevis på skalbarheten i vår affärsmodell. Lönsamheten är fortsatt stark trots en accelererande tillväxt. Vår ambition är att växa bolaget med lönsamhet över tid, men vi kommer alltid prioritera tillväxt före kortsiktig lönsamhet.

Produktnyheter

Utvecklingsteamet på Upsales har hållit ett fortsatt högt tempo under kvartalet och levererat nya spännande funktioner och tjänster till våra kunder. Vi bygger produkten för datadrivna företag med höga ambitioner som kräver mer av sitt CRM-system och där har vi en tydlig differentiering gentemot våra konkurrenter. Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att göra produkten mer internationell, där vi lanserat nya integrationer, datakällor och funktioner som efterfrågas av våra internationella kunder. Framgent fokuserar vi väldigt mycket på AI-funktionalitet som kommer hjälpa våra kunder att bli ännu mer datadrivna.

 

Sammanfattningsvis är jag tacksam och stolt över det hårda arbete teamet på Upsales gör varje dag, men vi kommer aldrig vara nöjda. Vi har högt ställda mål och vi ser fram emot att fortsätta hjälpa fler bolag med att hitta nya leads och vinna fler affärer.

Daniel Wikberg, VD 

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.com

Stockholm 2021-07-28

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg: 08-505 806 00

CFO Elin Lundström: 08-505 806 00

ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juli 2021 kl 08:30.

 

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Ladda ner rapporten här