Årligen återkommande abonnemangsintäker (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 103,6 (78,8) MSEK, vilket är en ökning med 31,4 % de senaste 12 månaderna. Ökningen i ARR under kvartalet var 5,2 MSEK, vilekt motsvarar en tillväxt på 5,3 %. Vid kvartalets slut hade bolaget cirka 1 850 kunder. 

 

”För femte kvartalet i rad lyckas Upsales accelerera ARR-tillväxten. Tillväxten är som tidigare kvartal en kombination av nya kunder och merförsäljning till befintlig kundstock. Under kvartalet har vi även haft ett genombrott på den engelska marknaden med ett flertal nya kunder samtidigt som det genomsnittliga kontraktsvärdet ökat.”, säger Daniel Wikberg, VD

För mer information vänligen kontakta:

 
Daniel Wikberg
CEO

08-505 806 00
ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 kl 08:00.

 

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00