En befintlig institutionell ägare har tillsammans med Björn Algkvist förvärvat sammantaget 650 000 aktier till kursen 57 kronor per aktie genom en blockaffär förmedlad av Erik Penser Bank. Säljare är Upsales Technologys VD, Daniel Wikberg och affären motsvarar omkring fyra procent av antalet aktier i bolaget. Daniel Wikberg kommer efter transaktionen att inneha cirka 50,5 procent av bolagets aktier och röster.

"Det stora intresset att investera i Upsales är mycket positivt och genom transaktionen stärker vi det institutionella ägandet i bolaget. Som huvudägare har jag ett fortsatt långsiktig engagemang i bolaget och ser fram emot att fortsätta arbetet med att accelerera vår tillväxt kommande år.", säger Daniel Wikberg, VD och grundare Upsales Technology. 
 

Elin Lundström, CFO
ir@upsales.com

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 1300 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 50 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontaktuppgifter: 

certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00