• Nettoomsättningen ökade till 18,9 (16,9) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 11,6 %
  • ARR ökade med 3,0 MSEK under kvartalet
  • EBITDA ökade till 2,8 (2,5) MSEK
  • EBITDA-marginal ökade till 14,6 % (14,5 %)
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 0,5 (0,2) MSEK
  • Resultat efter skatt ökade till 0,2 (0,0) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 11,9 (7,8) MSEK

Annual recurring revenue (ARR)

  • ARR vid periodens utgång var 72,8 (60,6) MSEK vilket motsvarar en ökning på 20,0 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
  • Ökningen i ARR under kvartalet var 3,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,2%

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.com

Stockholm 2020-05-06

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg: 08-505 806 00

CFO Elin Lundström: 08-505 806 00

ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl 08:30.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Ladda ner rapporten här