Rapporten för det tredje kvartalet 2021 offentliggörs 2021-10-27