Viktiga funktioner i Pyramidintegrationen

  • Dubbelriktat synkronisering av kunder mellan Pyramid och Upsales. 
  • Dubbelriktat synkronisering av kontakter mellan Pyramid och Upsales. 
  • Synkroniserar artiklar från Pyramid till Upsales.
  • Synkronisering av försäljningsstatistik från Pyramid till Upsales. 

Vad gör denna app?

I vår Add-On för Upsales knyts din sälj- och marknadsplattform i Upsales samman med Pyramid. Oavsett om du arbetar med Pyramid eller Upsales som ditt primära programverktyg så synkroniseras data mellan programmen så att relevant data återfinns i det verktyg du jobbar. I integrationen dubbelriktas synkronisering av såväl kunder som kontakter mellan Pyramid och Upsales. Det spelar ingen roll om kunder eller kontakter först registreras i Pyramid eller i Upsales. Synkroniseringen uppdaterar i bägge riktningarna. Nyregistrering, ändring och avregistrering av artiklar i Pyramid uppdaterar Upsales så ett aktuellt artikelregister finns i bägge systemen. Den försäljningsstatistik som skapas i Pyramid i samband med fakturering synkroniseras till Upsales. I händelse av att annan data behöver synkroniseras kan ytterligare objekt enkelt läggas till.

All synkronisering görs i realtid och helt automatiskt.

Vilka är Pyramid

Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag. Pyramid är ett lättanvänt och kompetent system som möter olika branschers specifika behov och önskemål med hög effektivitet. Bredden i Pyramid gör att det passar till i stort sett vilket företag som helst.

Hur fungerar appen?

Vill du veta mer om Devisum Add-On Upsales klicka här