Så fungerar integrationen mellan PE Accounting och Upsales

Alla försäljningar som sker i Upsales triggar automatiskt systemet till att exportera den aktuella ordern till PE Accounting som en ny faktura. Med andra ord: när en affär går i mål i Upsales skapas en faktura upp i PE.

För att underlätta för dig som redan har kunder, produkter och försäljningar i PE importeras dessa direkt till Upsales.


Ta bort onödig administration med PE Accounting och Upsales

Organisera ditt arbetsflöde på ett mer effektivt sätt genom att integrera PE Accounting med Upsales. Lägg mer tid på sälj och mindre på onödig administration.


Ytterligare funktionalitet med PE Accounting Premium

Med PE Accounting Premium kan du förenkla ännu fler led i din säljprocess.

Förutom automatisk konvertering av försäljningar i Upsales till fakturor i PE kommer också fakturor i PE konverteras till försäljningar i Upsales.

Premium innebär en fullskalig automatisk tvåvägskommunikation vilket gör det smidigare att till exempel uppdatera företag, produkter och kontaktpersoner mellan de två systemen.

Så gör du för att ladda ner appen