Hitta nya affärsmöjligheter hos era befintliga kunder

Se möjligheter till merförsäljning hos existerande kunder baserat på deras behov och beteenden. Se vilka företag som har köpt produkt A men inte B, för att skapa merförsäljning. Få en enkel översikt över vilka möjligheter som finns i er portfölj och gör merförsäljning till er vinnande strategi. 

Hitta systerbolag till befintliga kunder

Ta enkelt fram alla bolag inom en och samma koncern för att hitta affärsmöjligheter som är lättare att vinna. Med våra funktioner for cross-selling får du detaljerad information om alla företag inom en och samma koncern.

Identifiera tvillingar

Öka träffsäkerheten genom att identifiera företag vars behov och attribut liknar dina existerande kunder. Ta kontakt med bolag där chansen till nya affärsmöjligheter är högre än vid cold calls.