Prioritera rätt i säljprocessen

Prioritera det som driver affären mot avslut med hjälp av en tydlig checklista för kritiska moment i säljprocessen som hjälper er att driva säljprocessen framåt och vinna fler affärer. 

Skapa samsyn i säljteamet

Få hela säljteamet att se affärsmöjligheter på samma sätt genom att basera uppfattningar på underbyggd fakta istället för magkänsla och vaga gissningar. Med tydliga kriterier för vart ni står i varje säljprocess så blir det tydligare vad som krävs för att vinna affärerna och vilka affärer ni egentligen har på gång. 

Rikta annonsering mot besultsfattare i er målgrupp

Skapa och rikta annonskampanjer mot specifika företag och nå alla intressenter i en affär genom att ta över annonseringen i deras informationsflöden. Account-based marketing är en effektiv metod för att bearbeta affärsmöjligheter och korta ner säljcykler. Account-based marketing kan nå rätt beslutsfattare med rätt budskap för att hjälpa er vinna affären.