Schemalägg dashboards, prognoser och rapporter via e-post och Slack

Automatisera er rapportering och dela rätt rapporter till rätt personer. Som försäljningschef vill man få en översikt och kontroll på på sin pipeline och försäljningsprognos, styrelsen vill  få en månadsöversikt, medans marknadschefen vill få en daglig rapport över gårdagens hetaste leads. Ni bestämmer vad som är viktigt för er!

Schemalägg dashboards, prognoser och rapporter

Få koll nyckeltal med hjälp av analyser för att skapa tillväxt

Förstå hur säljteamets insats hänger ihop med resultatet. Rapportverktyget i Upsales hjälper dig att få koll på läget med prognoser för att dra rätt slutsatser.

Förstå er försäljning med analys och prognoser i Rapportverktyget

Få avancerade analyser med vår Business Intelligence verktyg Insights

Att förstå vad som driver försäljningen och kunna dra korrekta slutsatser är avgörande för alla företag som vill skapa tillväxt. Med vår tilläggstjänst Upsales Insights får ni färdigbyggda standardrapporter och möjlighet att bygg egna rapporter.

Förstå er försäljning med analys, prognoser och Business Intelligence med Upsales Insights

Samla all din information och dra bättre slutsatser med träffsäkra försäljningsprognoser

Samla all din information och dra bättre slutsatser. Upsales Insights gör det möjligt att kombinera data från till exempel ditt ekonomi- och affärssystem med din projekthantering och tidsrapportering. Allt för att kunna förstå vad som driver försäljning. 

Kombinera dina affärssystem för träffsäkra analyser och prognoser

Gör analyser och dra bättre slutsatser på vad er marknadsföring genererar

Marketing Analytics ger er insikter för att välja rätt väg framåt. Hur lång tid tar det från det första hemsidebesöket till en stängd affär? Visualisera er målgrupp och segmentera den efter bransch, storlek och all tillgänglig data genom Upsales, och se vilka marknadsaktiviteter som genererar mest intäkter. 

Förstå er försäljning med marknadsanalyser och prognoser