Försäljning på autopilot

Billingfunktionen abonnemang hjälper dig att hantera avtal, fakturering och även uppföljning av kundstockens utveckling och återkommande order. Automatiserad uppföljning av Churn, ARR och Up-sells gör att du kan fokusera på att växa affären.

Försäljning på autopilot med abonnemang

Följ upp nyckeltalen som skapar lönsamhet

Få full koll på churn, tillväxt, Customer LTV (Lifetime Value) med våra tydliga och enkla rapporter.

Följ upp nyckeltal med abonnemang