Tobias Fagerlund

Styrelseordförande sedan 2019. Född: 1971

Utbildning och erfarenhet:

 • Jurist kandidatexamen, Stockholms universitet
 • Är verksam inom egen konsult- och investeringsverksamhet

Övriga uppdrag:

 • Styrelseordförande för Dream of Sweden AB och John & Lund Kapital AB
 • Styrelseledamot för INVIKA AB, BoNytt Media AB och Bryngan Invest AB
 • Styrelsesuppleant för YouC Media AB och Hands Up Stockholm AB
 • Styrelseordförande för Bostadsrättsföreningen Lindgården

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseordförande för LearnLand AB, Future Gaming Group International AB, News55 AB, A drop of Fortune AB och Capital Game Group AB
 • Styrelseledamot för Global Gaming 555 AB, Net Gaming Europe AB, Spiffbet AB, Firemarks AB, Relax Gaming Network AB, Relax Tech Sweden AB, SpiffX Holding Ltd, SpiffX Malta Ltd, Core Concept Management INC, och Unlimited Media Ltd
 • VD i Global Gaming 555 AB, Spiffbet AB och iGame Malta Ltd
 • Styrelsesuppleant för SpiffX Förvaltning AB och Netiba AB

Innehav:

 • Inget innehav
 • Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen

Sebastian Törneman

Styrelseledamot sedan 2019. Född: 1980

Utbildning och erfarenhet:

 • Gymnasielärarexamen med kandidat i statsvetenskap samt media och kommunikation, Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm
 • Anställd i Splunk Services Sweden AB sedan 2017 med nuvarande befattning Group Vice President North and Central EMEA. Dessförinnan försäljningsdirektör i EMC Information Systems Sweden AB samt försäljningsdirektör respektive försäljningschef inom affärsområdet ’enterprise solutions’ i Dell Aktiebolag

Övriga uppdrag:

 • Styrelseordförande för PredictIT Talent AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot respektive styrelsesuppleant för Riksbyggen Bostadsrättsförening S:t Erik nr 1
 • Styrelsesuppleant för Bostadsrättsföreningen Kulsprutan 2

Innehav:

 • 8 500 aktier
 • Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen

Baltsar Sahlin

Styrelseledamot sedan 2017. Född: 1979

Utbildning och erfarenhet:

 • Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
 • VD och grundare av företagskortsbolaget Mynt. Tidigare managementkonsult hos Applied Value AB och chef tillväxtprogram nya områden i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot för Aldea Capital AB, NetJobs Group AB och Mynt AB

Innehav:

 • 76 500 aktier
 • Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Daniel Wikberg

VD och koncernchef sedan 2003. Anställd i Koncernen sedan 2003. Född: 1980

Utbildning och erfarenhet:

 • Grundare av Upsales

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot och VD för Upsales Nordic AB och Upsales GmbH
 • Styrelseledamot för Zenvestment Holding AB, Ballnose Properties AB och Oscar Kilo Aviation Stockholm AB
 • Styrelsesuppleant för Superhuman AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot för Engage B2B Targeting International AB och Sales-board.com International AB 
 • Styrelsesuppleant för Anders Julin AB och Termino C 2311 AB

Innehav: 

 • 8 398 500 aktier.