Tobias Fagerlund

Styrelseordförande sedan 2019. Född 1971.

Utbildning och erfarenhet:

 • Jurist kandidatexamen, Stockholms universitet.
 • Är verksam som VD för det First North-noterade Global Gaming 555 AB.

Övriga uppdrag:

 • Styrelseordförande för Dream of Sweden AB och LearnLand AB.
 • Styrelseledamot för Global Gaming 555 AB, INVIKA AB, BoNytt Media AB och Bryngan Invest AB.
 • Styrelsesuppleant för YouC Media AB och Hands Up Stockholm AB.
 • Styrelseledamot för Bostadsrättsföreningen Lindgården.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseordförande för Future Gaming Group International AB, News55 AB, A drop of Fortune AB och Capital Game Group AB.
 • Styrelseledamot för Net Gaming Europe AB, Spiffbet AB, Firemarks AB, Relax Gaming Network AB, Relax Tech Sweden AB, SpiffX Holding Ltd, SpiffX Malta Ltd, Core Concept Management INC, och Unlimited Media Ltd.
 • VD i Spiffbet AB och iGame Malta Ltd.
 • Styrelsesuppleant för SpiffX Förvaltning AB och Netiba AB.

Innehav:

 • Inget innehav
 • Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Sebastian Törneman

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1980.

Utbildning och erfarenhet:

 • Gymnasielärarexamen med kandidat i statsvetenskap samt media och kommunikation, Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm.
 • Nordisk försäljningsdirektör i Splunk Services Sweden AB sedan 2017 och dessförinnan försäljningsdirektör i EMC Information Systems Sweden AB samt försäljningsdirektör respektive försäljnings- chef inom affärsområdet ’enterprise solutions’ i Dell Aktiebolag.

Övriga uppdrag:

 • Styrelseordförande för PredictIT Talent AB.
 • Styrelsesuppleant för Bostadsrättsföreningen Kulsprutan 2.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot respektive styrelsesuppleant för Riksbyggen Bostadsrättsförening S:t Erik nr 1.

Innehav:

 • 8 500 aktier
 • Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen

Baltsar Sahlin

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1979.

Utbildning och erfarenhet:

 • Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.
 • Tidigare managementkonsult hos Applied Value AB och chef tillväxtprogram nya områden i Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot för Aldea Capital AB och Mynt AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot för myTaste AB (publ), Projekt Företag i Täby AB, First Design AB och Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 35.
 • Styrelsesuppleant för Mynt AB.

Innehav:

 • 76 500 aktier
 • Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Daniel Wikberg

VD och koncernchef sedan 2003. Anställd i Koncernen sedan 2003.

Utbildning och erfarenhet:

 • Grundare av Upsales
 • Naturvetenskaplig gymnasie- utbildning

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot och VD för Upsales Nordic AB och Upsales GmbH
 • Styrelseledamot för Engage B2B Targeting International AB, WJ Capital Partners AB, Sales- board.com International AB och Oscar Kilo Aviation Stockholm AB
 • Styrelsesuppleant för Superhuman AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelsesuppleant för Anders Julin AB och Termino C 2311 AB

Innehav: 

 • 9 048 500 aktier.