Det här är Upsales

Upsales är ett svenskt Software-as-a-Service bolag med fler än 2000 kunder i tio länder. Bolaget grundades 2003 med ambitionen att revolutionera arbetet för säljorganisationer med en ny typ av CRM använder data för att hjälpa användaren att identifiera nya leads och vinna affärer på ett mer effektivt sätt. Även om väldigt mycket har hänt med produkten sedan dess så lever filosofin vidare.

I en allt mer digitaliserad värld ställs nya krav på säljteamet och mängder av möjligheter öppnas upp för företag som vill växa. På samma sätt som tidigare vill vi revolutionera arbetet för dessa företag genom att göra det enklare. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att växa.

Vi gör detta genom att tillhandahålla en CRM-lösning som används av både snabbväxande startups och internationella koncerner att driva en effektiv försäljningsprocess, generera fler leads och driva sin affär framåt.

Vårt huvudkontor finns i Stockholm, vi har även utvecklingskontor i Linköping och Skopje, Nordmakedonien.

VD har ordet

Vision

Vår vision är “Enabling greatness in B2B sales”. Upsales är och vill fortsätta vara en viktig komponent för de bolag som har höga tillväxtambitioner. Vi vill leverera en tjänst som skapar resultat snabbt av det enkla skälet att snabbväxande bolag inte har tid att vänta månader på att komma igång. En väl fungerande säljmaskin är det viktigaste i alla bolag som vill skapa tillväxt. De bolag som lyckas med detta har lägre säljkostnad och mindre behov av extern finansiering.

Teamet

På Upsales arbetar det idag ca 70 personer, utöver detta kontrakterar vi ett 20-tal specialister runt om i världen som hjälper oss med framför allt produktutveckling och marknadsföring. Modellen där vi kombinerar egna anställda med kontrakterade specialister accelererar vår produktutveckling och hjälper oss att bygga organisationen i ett högre tempo än vad som hade varit möjligt med konventionella metoder. Vi vill bygga ett snabbväxande och effektivt bolag vilket gör att vem som helst inte kan arbeta hos oss. Det finns andra bolag där ute där man inte behöver springa lika snabbt eller vara lika fokuserad som man behöver vara hos oss”. Jag är väldigt tacksam för teamet som med blod, svett och tårar bygger bolaget varje dag.

Produkten och kunderna

När Upsales lanserades 2003 var det ett renodlat CRM-system med fokus på att underlätta säljarbetet. Genom åren har det blivit allt tydligare att våra kunder behöver tre saker: CRM, Marketing Automation och Business Intelligence. Vår strategi är att bredda produkten för att kunna öka den genomsnittliga intäkten per kund och nå nya kundgrupper. Historiskt har detta fungerat mycket väl då vi de senaste fem åren nästintill dubblat genomsnittsvärdet per kund. En viktig del av vår strategi är också att leverera en överlägsen kundupplevelse. Det gör vi genom att löpande förbättra produkten och användarupplevelsen, men även genom att hjälpa och coacha kunderna kring hur de kan få ännu större nytta av produkten. Resultatet blir lägre churn, merförsäljning och nöjdare kunder.

Tillväxt och affärsmodell

Software-as-a-Service är en tacksam och skalbar affärsmodell med hög bruttomarginal. Löpande abonnemangsintäkter utgör för närvarande mer än 90% av våra totala intäkter och vår strategi är att fortsätta ha en hög andel licensintäkter. Vår uppfattning är att det bästa sättet att bygga värde på lång sikt är att öka vår ARR (årligen återkommande intäkter). Vi kommer därför fortsätta investera aggressivt i produktutveckling, marknadsföring och att bygga säljorganisationen. Vi har historiskt bevisat att vi kan växa med lönsamhet och positivt kassaflöde. Det är vår ambition även i framtiden, men om vi får välja mellan att optimera vinstmarginalen på kort sikt eller öka tillväxttakten på vår ARR kommer vi alltid välja det senare. Utöver våra licensintäkter säljer vi även konsulttjänster till kunderna, där framför allt våra större kunder vill ha hjälp med projektledning, rådgivning och ibland tekniska anpassningar. Vår syn på konsultintäkter är att det kan vara OK att sälja dessa så länge det handlar om rådgivning, projektledning eller konfiguration av redan utvecklad teknologi. Vi undviker konsultprojekt där vi bygger kundanpassade tekniska lösningar. Istället fokuserar vi på att vidareutveckla flexibiliteten i plattformen samt bygga fler standardiserade integrationer - den strategin behåller flexibiliteten för kunden, men på ett snabbare och mer effektivt sätt än våra konkurrenter.

Stockholm i Maj 2020
Daniel Wikberg, Grundare och VD