Daniel Wikberg

VD och koncernchef sedan 2003. Anställd i Koncernen sedan 2003.

Utbildning och erfarenhet:

 • Grundare av Upsales
 • Naturvetenskaplig gymnasie- utbildning

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot och VD för Upsales Nordic AB och Upsales GmbH
 • Styrelseledamot för Engage B2B Targeting International AB, WJ Capital Partners AB, Sales- board.com International AB och Oscar Kilo Aviation Stockholm AB
 • Styrelsesuppleant för Superhuman AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelsesuppleant för Anders Julin AB och Termino C 2311 AB

Innehav: 

 • 9 048 500 aktier.

Joel Feist

CTO sedan 2017. Anställd i Koncernen sedan 2013. Född: 1990

Utbildning och erfarenhet:

 • Kandidatexamen i datavetenskap, Stockholms universitet

Övriga uppdrag:

 • Inga övriga uppdrag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot respektive styrelsesuppleant för Bostadsrättsföreningen Riksby

Innehav:

 • 36 000 aktier och 91 800 optioner

Elin Lundström

CFO sedan 2017. Anställd i Koncernen sedan 2017. Född: 1992

Utbildning och erfarenhet:

 • Kandidatexamen i Business Economics, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag:

 • Styrelsesuppleant för Engage B2B Targeting International AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Redovisningskonsult/produktägare PE Accounting

Innehav: 

 • 9 000 aktier och 38 250 optioner.

Fredrik Höglin

CSO sedan 2014. Anställd i Koncernen sedan 2014. Född: 1980

Utbildning och erfarenhet:

 • Examen från IHM Business School

Övriga uppdrag:

 • Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Regionchef för Eniro Sverige Försäljning AB.

Innehav:

 • 180 000 aktier