Daniel Wikberg

VD och koncernchef sedan 2003. Anställd i Koncernen sedan 2003. Född: 1980

Utbildning och erfarenhet:

 • Grundare av Upsales

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot och VD för Upsales Nordic AB och Upsales GmbH
 • Styrelseledamot för Zenvestment Holding AB, Ballnose Properties AB och Oscar Kilo Aviation Stockholm AB
 • Styrelsesuppleant för Superhuman AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelseledamot för Engage B2B Targeting International AB och Sales-board.com International AB 
 • Styrelsesuppleant för Anders Julin AB och Termino C 2311 AB

Innehav: 

 • 8 398 500 aktier.

Elin Lundström

CFO sedan 2017. Anställd i Koncernen sedan 2017. Född: 1992

Utbildning och erfarenhet:

 • Kandidatexamen i Business Economics, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot för Comet Capital AB
 • Styrelsesuppleant för Upsales Nordic AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

 • Styrelsesuppleant för Engage B2B Targeting International AB

Innehav: 

 • 9 100 aktier och 38 250 optioner.

Gustaf Delemark

CSO sedan 2020. Anställd i koncernen sedan 2019. Född: 1994

Utbildning och erfarenhet:

 • Masterexamen i Business & Management, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag:

 • Styrelseledamot för Storholmens Investering och Förvaltning AB
 • Styrelsesuppleant för B. Delemark Aktiebolag

Innehav:

 • 40 000 teckningsoptioner