Agenda:

  • Genomgång av ABM och hur det fungerar i Upsales
  • Rikta anpassade annonser till valda bolag och företag i olika delar av kundresan, t.ex. de i er pipeline
  • Demo
    • Skapa annonser och banners direkt i Upsales
    • Följ upp på resultatet

24e augusti, 10:00-10:30

 

Utbildningen kan tas separat eller som en del av en utbildningsserie där man lär sig om alla delar av Marknadsmodulen i Upsales. Detta är del fyra av fem.

 

Registrera dig här