Agenda:

  • Varför och hur borde alla prospektera?
  • Hur funkar Upsales Prospekteringsverktyg?
  • Demo: prospektera i Upsales
  • Genomgång av hur Prospecting Signals kan hjälpa er hålla koll på förändringar hos era kunder
  • Prospekteringstips!

 

26e augusti, 10:00-10:45

Registrera dig här