Agenda:

  • Hur kan Upsales användas för att guida säljare i deras arbete
  • Vilka delar borde fokuseras på
  • Hur följer man upp med rätt nyckeltal i Upsales 

 

2a september, 10:00-10:45

Registrera dig här