Agenda:

 • Hur kan man arbeta med uppföljning i Upsales
 • Demo:
  • Rapportcenter
  • Rapportcenter PRO
  • Insights
  • De populäraste rapporterna
  • Bygg egna rapporter
  • Schemalägg utskick av rapporter
  • Hitta gömda merförsäljningsmöjligheter hos befintliga kunder
  • Arbeta proaktivt och prognostisera framtida affärer
    

 

7e september, 10:00-10:45

Registrera dig här