Agenda:

  • Konfigurera inställningar
  • Skapa upp anpassade fält och kategorier
  • Skapa användare & rollerbehörigheter 
  • Kortare genomgång av dokumentmallar och import av företag/kontakter
  • Sätta upp mailsignaturer

 

1a september, 10:00-10:45

Registrera dig här