Att uppnå en säljeffektivitet i världsklass stärker din verksamhet och förbättrar skalbarheten. Det gör det möjligt att växa med färre anställda och mindre kapital, samtidigt som förutsägbarheten i dina intäkter ökar. 

I vårt inspelade webinar går vi igenom hur du säkerställer en hög säljeffektivitet och ökar er försäljning genom att jobba smartare med data ni redan har. 

Lär dig mer om: 

  • Hur du kan använda datadriven pipeline generering för att hitta nya affärsmöjligheter
  • Hur du ökar förutsägbarheten i era intäktsströmmar
  • Hur du maximerar resultaten från sälj- och marknadsaktiviteter ni redan gör
  • Vilka krav du som VD borde ställa på säljchefen och säljteamet

Webinariet är på engelska.

Registrera dig här