De beslut som har störst påverkan på tillväxten, grundar sig i lärdomar från 5 KPI:er du förmodligen inte mäter idag. Att tajta till er sales management kommer hjälper er att behålla fokus och accelerera tillväxt, samtidigt som ni hittar smartare sätt att öka intäkterna på. 

I vårt inspelade webinar avslöjar vi dessa 5 KPI:er samt delar med oss av hur de snabbast växande företagen jobbar med sales management - så att ni kan få ett försprång på er egen tillväxtresa. 

Lär dig mer om: 

  • Att hitta den optimala kunden i alla delar av säljprocessen
  • Hur du ökar kvaliteten på nyckeltal du redan följer upp
  • Slutsatser du kommer kunna dra från att mäta dessa 5 KPI:er och vilken påverkan de faktiskt har på årets finansiella resultat

Webinariet hålls på engelska. 

Registrera dig här