Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.upsales.com samt via bifogad PDF.

Vid frågor kontakta VD Daniel Wikberg på 08-505 806 00 alt ir@upsales.com