Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter)

  • ARR vid periodens utgång var 92,1 (72,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 26,6 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
  • Ökningen i ARR under kvartalet var 5,7 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 6,6 %
 

Januari - mars 2021 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade till 21,8 (18,9) MSEK, vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 15,2 %

  • EBITDA ökade till 6,5 (2,8) MSEK
  • EBITDA-marginal ökade till 29,8 % (14,6 %)
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 4,3 (0,5) MSEK
  • Resultat efter skatt ökade till 3,2 (0,2) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 16,4 (11,9) MSEK
 

VD-ord: Fortsatt stabil tillväxt med högre lönsamhet

Upsales årligen återkommande intäkter (ARR) uppgick till 92,1 MSEK i slutet av det första kvartalet. Det är en ökning med 26,6 % jämfört med samma period föregående år. Vår ARR ökade med 5,7 MSEK under kvartalet. Upsales fortsätter leverera lönsam tillväxt med en EBITDA-marginal på 29,8 %.

Vårt mål är att växa väsentligt snabbare än tidigare, med en hög andel återkommande intäkter och med lönsamhet. Vi är på god väg, även om vi på många sätt bara har skrapat på ytan på den potential vi ser i marknaden. Produkten blir bättre och bättre för varje månad, kunderna är väldigt nöjda och vi har ett säljteam av absoluta toppklass. 

Tillväxtsatsningar

Under Q1 har vi tagit tydliga steg mot att fortsätta växa Upsales snabbare än tidigare. Säljorganisationen fortsätter växa i högt tempo, med fortsatt hög effektivitet och snabb uppstart för nya medlemmar i teamet. Inom kort lanserar vi även Upsales nya varumärkesidentitet som bättre speglar det bolag vi är idag. 

En annan viktig del av vår tillväxtstrategi är att ha extremt nöjda kunder, med låg churn. Vi ser tydliga framsteg även på det området, med färre inkomna uppsägningar samt högre kundnöjdhet. Vi är dock inte nöjda, vi har högt ställda mål och vill leverera en kundupplevelse i världsklass, varför detta alltid kommer vara ett av bolagets viktigaste områden.

Produktuppdatering

Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att bygga världens bästa sälj- och marknadsplattform. Vi har kompletterat Upsales med fler spännande integrationer och datakällor, inte minst för den internationella marknaden. Vi har just nu ett tydligt fokus på att skapa den mest effektiva vardagen för säljare och säljchefer. Möjligheten att med hjälp av AI hitta nya leads för säljare nu även i Storbritannien, är något som är mycket uppskattat av våra användare. Vår strategi är att bygga en dynamisk och flexibel produkt som löser de problem kunderna har - utan komplexa konsultprojekt. Det är ett attraktivt sätt för kunderna att snabbt komma igång, samtidigt som det skapar skalbarhet för Upsales och bäddar för fortsatt lönsam tillväxt på ett effektivt sätt.

Daniel Wikberg, VD