Utvecklingen av bolagets ARR under Q1 2021

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 92,1 (72,8) MSEK vilket är en ökning med 26,6 % de senaste 12 månaderna.
Ökningen i ARR under kvartalet var 5,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,6 %.

"Upsales fick en stark och positiv start på 2021. Den starka trend från de senaste kvartalen håller i sig, med fortsatt utväxling på vår tillväxtstrategi som vilar på följande tre grundpelare:

  • Vinna nya kunder genom att skala säljorganisationen
  • Öka genomsnittligt kontraktsvärde genom ett fokuserat arbete med Customer Success
  • Förbättra konkurrenskraft och skapa organisk tillväxt genom att investera i produkten

Samtliga delar har utvecklats positivt under Q1 och jag är stolt över vad teamet har lyckats åstadkomma under årets första kvartal.", säger Daniel Wikberg, VD