Tobias Fagerlund har meddelat styrelsen i Upsales Technology AB (publ) att han av personliga skäl önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande. Tobias Fagerlund har varit styrelseledamot i Upsales Technology sedan 2019. Tobias kommer sitta kvar i styrelsen fram tills dess att en ny ledamot valts.

"Vi är väldigt tacksamma för Tobias insats som varit väldigt värdefull för bolaget, särskilt under de senaste två åren då bolaget varit nyligen noterat."
säger Daniel Wikberg, VD och styrelseledamot i Upsales Technology AB (publ). 

Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot. 

Aktieägare företrädande 50,51 procent av aktierna och rösterna kommer föreslå att Baltsar Sahlin ska väljas till styrelseordförande och att Jesper Ingemarsson ska väljas till ny styrelseledamot. 

Jesper Ingemarsson är född 1981 och innehar en Master of Science with a major in Business Law från Jönköping International Business School. Han är sedan 2011 bolagsjurist på Jernhusen AB och har gedigen erfarenhet inom skatte- och affärsjuridik från bland annat Grant Thornton Sweden AB och som konsult i eget bolag, Perior Consulting AB. 

Jesper är för närvarande styrelseledamot i Continental Living Stockholm AB och Civium Fastigheter AB samt VD och styrelseledamot i Perior Consulting AB och Hubsti Holding AB.