I pressmeddelandet "Upsales Technology (publ) publicerar årsredovisning för 2020", som publicerades tidigare idag den 31 mars, hänvisades felaktigt till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) samt lag om värdepappersmarknaden. Årsredovisningen innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-ettiketten skulle inte funnits med. Vidare kompletteras pressmeddelandet med uppdaterad länk till årsredovisningen på hemsidan. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR och med uppdaterad länk, återfinns nedan. Rättelsen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg. 

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.upsales.com under Rapporter & presentationer samt via bifogad PDF.

Vid frågor kontakta VD Daniel Wikberg på 08-505 806 00 alt ir@upsales.com